Realitní a právní služby při převodu nemovitosti.


 Ke zprostředkování prodeje nemovitostí poskytujeme veškerý servis.

Poradenství

•              stanovení optimální ceny Vaší nemovitosti

•              varování před riziky spojenými s převodem

•              posouzení a odstranění právních vad

•              hledání nejvýhodnějších alternativ

•              doporučení způsobu financování

Finanční služby

•              zajištění financování nemovitostí

•              pojištění nemovitostí

•              úschova daně z převodu nemovitostí

•              advokátní úschova, notářská úschova

•              informace o možnosti vyřízení úvěru

Obchodní služby

•              vyhledávání klienta, nemovitosti

•              oslovení klientů, zastoupení klienta

•              posouzení a odstranění právních vad

•              eliminace rizika spojeného s pronájmem

•              zajištění soudního znalce

Právní služby

•              smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy

•              zástavní smlouvy, řešení exekucí, zástav

•              výmaz zástav a jiných věcných břemen

Informační servis

•              informování o novinkách

•              aktualizovaná databáze klientů

Propagační služby

•              internetové stránky, realitní servery, výlohy

•              tištěná inzerce, osobní nabídka, plachty


   

Doporučujeme