Elektronické aukce nemovitostí


Moderní forma realitního obchodu


Elektronizace a virtualizace byznysu se stává trendem rovněž na realitním trhu. Obchodování s nemovitostmi on-line přináší požadovanou rychlost, jednoduchost a transparentnost i do tak konzervativního odvětví, jakým dosud byl trh s rezidenčními i komerčními realitami. Elektronické aukce nemovitostí jsou ideálním způsobem stanovení a ověření aktuální reálné tržní ceny nemovitého majetku, a to rychle, jednoduše a zcela transparentně. Aukční způsob nabídky nejvyšší kupní ceny ze strany konkrétní a aktuální reálné poptávky (nikoliv jen tržní odhad ceny nemovitostí) představuje optimální formu výběrového řízení, či veřejné soutěže s maximalizací prodejní ceny nemovitostí. Elektronická aukce nemovitostí není a ze zákona ani nemůže být dražbou v pravém slova smyslu, s přechodem vlastnictví k nemovitosti tzv. příklepem. Vítěz elektronické aukce získává, na základě nejvyšší nabídky, příležitost uzavřít kupní smlouvu, dosáhla-li nabízená cena neveřejného limitu, stanoveného prodávajícím. Prodávající si tímto způsobem transparentně ověří, že neprodává 'pod cenou' a kupující má jistotu, že nemovitost "nepřeplácí". Elektronická aukce tak umožňuje stanovení skutečně spravedlivé ceny, realizaci opravdu férové realitní transakce.

 

Chcete prodat Vaší nemovitost?  

- zajistíme Vám rychlý prodej Vaší nemovitosti za maximální možnou cenu

- bez nákladů a provizí a to vše do 2 měsíců

 

Aukce je dobrovolné rozhodnutí vlastníka prodat nemovitost formou otevřené soutěže. Na rozdíl od realitního prodeje se jedná o velmi rychlý způsob jak prodat nemovitosti.  Jako vlastník máte po celou dobu kontrolu nad prodejem Vaší nemovitosti.

 

Aukce je zcela transparentní prodej, který zaručuje dosažení maximální ceny v dané lokalitě.

Další výhody aukce jsou:

 • Realizace aukce Vaší nemovitosti je zdarma
 • Vaše nemovitost bude inzerována na prestižních inzertních serverech
 • V rámci aukce lze prodávat i nemovitosti zatížené závazky.
 • Individuální přístup ke každé nemovitosti a klientovi

cílem je prodat, ne prodávat!

 

 

________________________________________________________________________________________________________

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce www.coi.cz.

Poradenství

 • stanovení optimální ceny Vaší nemovitosti
 • varování před riziky spojenými s převodem
 • posouzení a odstranění právních vad
 • hledání nejvýhodnějších alternativ
 • doporučení způsobu financování

Finanční služby

 • zajištění financování nemovitostí
 • pojištění nemovitostí
 • úschova daně z převodu nemovitostí
 • advokátní úschova, notářská úschova
 • informace o možnosti vyřízení úvěru

Obchodní služby

 • vyhledávání klienta, nemovitosti
 • oslovení klientů, zastoupení klienta
 • posouzení a odstranění právních vad
 • eliminace rizika spojeného s pronájmem
 • zajištění soudního znalce

Právní služby

 • smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy
 • zástavní smlouvy, řešení exekucí, zástav
 • výmaz zástav a jiných věcných břemen

Informační servis

 • informování o novinkách
 • aktualizovaná databáze klientů

Propagační služby

 • internetové stránky, realitní servery, výlohy
 • tištěná inzerce, osobní nabídka, plachty

 

 

 

Doporučujeme